Skip to the content

Jumper Details

På siden Jumper Details redigerer du data for springere. Øverst på siden søger du på den springer du gerne vil redigere.

Når du har valgt en springer, hentes oplysninger, herunder adresse, kontaktoplysninger og certifikatstatus.

For at at en springer kan komme på lift, skal springeren godkendes. Godkendelsen skal gentages årligt. Hvis en springer ikke kan "checke ind", skal du kontrollere følgende felter.

På siden indstiller du også hvad springeren skal have af tilladelser.

For at en springer kan springe til NJFK priser, skal profilen "NJFK medlem" være valgt. Hvis ikke springeren er medlem af NJFK, så skal "Sports Jumper" vælges. Det samme er gældende for elever. Hvis eleven er NJFK medlem, så skal du vælge "Elev NJFK", hvis ikke personen er medlem, så vælger du "Elev (Ikke NJFK)".
"AFF Student" bruges ikke mere, AFF spring ligger under de overnævnte elev profiler.
For at en springer kan virke som Tandem, AFF, static-line instruktør mv. skal disse profiler vælges.